Disclaimer

Hoewel de uiterste zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze website, wordt aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden door Adfino Beheer BV niet aanvaard.
Adfino Beheer BV is evenmin aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op deze website.
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.